The Life Of Esheffel - Velcro Fly

volymbyggnad

Volymbyggnad är något som ligger i tiden, och som var ett okänt begrepp för inte alltför länge sedan. Det är ett sätt att lätta belastningen på underliggande bjälklag, att minska transport- och arbetsbördan, och att möjliggöra god ventilation och på så sätt undvika fukt- och mögelskador. Det är mycket man vet idag när det gäller byggnadssäkerhet, som man inte tog hänsyn till för trettio eller fyrtio år sedan, men som man nog kände till för längre sedan. Fuktskador och mögel var vanliga i byggnader från 80-talet.